Kasy online - informacje o wymianie

Trwa wymiana kas dla gastronomi , usług krótkoterminowego zakwaterowania, sprzedaży węgla.

Proszę nie czekać z wymianą na ostatnie dni grudnia, bo zawsze jest problem z czasem przy końcówkach akcji wymiany kas/ zmian serwisowych

Zapraszamy do wczesniejszej rezerwacji kas i terminu wymiany.

Brak wymiany kasy w terminie powoduje mozliwość nałożenia sankcji karno-skarbowych i utratę zwrotu 700 zl z tytułu obowiązkowej wymiany kasy na online


Obowiązek zmiany kasy na kase fiskalną online


Ważne daty

Według Ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy - Prawo o miarach, do obowiązku prowadzenia ewidencji za pośrednictwem kas online podatnicy są zobowiązani w następujących terminach.


Od  01.01.20201 (wymiana kas grudzień 2020)

- Świadczenia usług zw. z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo oraz w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania;

- sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

Od 1 lipca 2021 roku:  (wymiana kas do końca czerwca 2020)

- Świadczenia usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych, budowlanych, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i dentystów, prawniczych, związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej wyłącznie w zakresie wstępu.


Termin wygaśnięcia homologacji dla kas z kopią papierową to 31 sierpnia 2019 r.*

- Po tej dacie można w dalszym ciągu użytkować taką kasę, ale nie będzie można jej fiskalizować. Od 1 maja obowiązuje zakaz wymian pamięci fiskalnych w kasach z kopią papierową.

Kasy rejestrujące z elektronicznym zapisem kopii będą wydawane do dnia 31 grudnia 2022 r.*

- Po tej dacie można w dalszym ciągu użytkować taką kasę, ale nie będzie można jej fiskalizować.

*Nie dotyczy grup podatników zobligowanych do korzystania z kas ONLINE.Kwestie prawne w sprawie kas ONLINE są regulowane przez:

- Ustawę z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach - PDF

- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie kas rejestrujących - PDF

- Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika - PDF

- Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące - PDF