Regulamin sklepu internetowego www.kasywagi24.pl

Warunki ogólne

§ 1.Szczegółowe zasady korzystania ze sklepu oraz realizacja sprzedaży przez sklep internetowy www.kasywagi24.pl odbywa się według niniejszego regulaminu.

Złożone przez Klienta zamówienie ( zwanego dalej Klientem lub Zamawiającym) jest równoznaczne z jego akceptacją i zobowiązuje Klienta do przestrzegania tychże zasad.

§ 2. Właścicielem sklepu internetowego jest firma: 

FUH Grzegorz Gonet
ul. Pużaka 49
38-400 Krosno
NIP 684-121-00-35

Siedziba Firmy:

ul. Pużaka 49
38-400 Krosno

 

§ 3. Ceny produktów dostępnych na stronie  www.kasywagi24.pl  są cenami brutto (zawierają należny podatek VAT) i są przedstawione w złotych polskich. Ceny produktów podane na stronie internetowej nie zawierają kosztów dostawy zamówienia.

§ 4. Do korzystania z usług sklepu niezbędny jest dostęp do Internetu oraz konto poczty elektronicznej.

§ 5. Zabronione są wszelkie czynności, które destabilizowałyby pracę Sklepu, utrudniałyby dostęp do Sklepu lub korzystanie z niego. Zabronione jest podejmowanie innych działań na szkodę Właściciela sklepu lub innych Kupujących lub zagrażających ich prawom lub interesom.Zamówienia oraz sposób ich realizacji

§ 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku. Zamówienia składane są online, na stronie internetowej przez koszyk zamówień po uprzednim zalogowaniu się bądź jako gość po uprzednim wpisaniu swoich danych osobowych i adresowych.

§ 2. Złożenie zamówienia i dokonanie zakupu towarów może odbywać po zarejestrowaniu się na stronie sklepu poprzez wypełnienie przez zamawiającego w sposób prawidłowy i zgodny z prawdą formularza rejestracyjnego oraz zapoznanie się z regulaminem sklepu oraz jako gość po wpisaniu swoich danych osobowych i adresowych. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo, a kolejne zamówienia realizowane są na podstawie logowania się zamawiającego w sklepie poprzez podanie loginu i ustalonego hasła.

§ 3. Zamówienia towarów mogą składać wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

§ 4. Warunkiem koniecznym w realizacji zamówienia jest podanie numeru telefonu lub (i) adresu e-mail. Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma e-maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia do realizacji z prośbą o potwierdzenie zamówienia. W przypadku braku potwierdzenia zamówienia przez Zamawiającego w terminie 48 godzin od złożenia zamówienia, zamówienie zostanie anulowane. Po uzyskaniu potwierdzenia zamówienia nie można go już anulować.

§ 5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości przesłanej na wskazany przez Klienta adres email, co może być spowodowane w szczególności przez blokowanie lub usuwanie emaili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta lub blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych.

§ 6. Zamówienie złożone przez Klienta stanowi ofertę w rozumieniu przepisów prawa Cywilnego. Obecność produktów na stronie internetowej nie jest jednoznaczna z dostępnością towaru w magazynie i możliwością realizacji zamówienia. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

§ 7. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku gdy zamówienie zostało złożone nieprawidłowo lub gdy Klient nie przestrzega Regulaminu sklepu internetowego oraz gdy zamówienie nie może być zrealizowane z przyczyn logistycznych.

§ 8. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 14:00, w soboty, w niedziele oraz święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. Sklep nie realizuje zamówień w dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Sklep zastrzega sobie możliwość wyznaczenia innych dni nierealizowania zamówień niż, określone w zdaniu poprzednim, po uprzednim umieszczeniu informacji o tym fakcie na stronie internetowej www.delikatesyznatury.pl

§ 9. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi 4 dni robocze od daty zaksięgowania wpłaty na koncie. Dokładamy jednak wszelkich starań, by zrealizować zamówienia jak najszybciej.

§ 10. Za dokonany zakup sprzedawca wystawia fakturę VAT.

Zamawiający upoważnia sklep do wystawiania faktur Vat bez podpisu odbiorcy.

§ 11. W razie wątpliwości prosimy o kontakt pod numerem telefonu 885 106 668

§ 12. Sklep "kasywagi24" zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen na stronie internetowej

§ 13. Ze względów technicznych wygląd produktów na stronie internetowej może w niewielkim stopniu odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.

 

Płatności 

§ 1. Dostępnymi w sklepie formami płatności są:

     - Płatność przy odbiorze
     - Przelew na konto sklepu: 74 1140 2004 0000 3102 6736 1440

 

§ 2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za problemy w dokonaniu płatności wynikające z opóźnień zawinionych przez osoby trzecie.

§ 3. Przy dokonaniu płatności za założone zamówienie należy podać numer zamówienia znajdujący się w e-mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia przez sklep.

§ 4. Płatność dokonana przez zamawiającego za towar, co do którego stwierdzono brak w magazynie lub który jest chwilowo niedostępny, będzie zwracana przez sklep przelewem na konto bankowe Zamawiającego.Sposób i koszty dostawy

§ 1. Zamówiony towar dostarczamy firmą kurierską

Po zrealizowaniu i nadaniu paczki na Państwa skrzynkę mailową zostanie wysłana wiadomość zawierająca numer listu przewozowego deklarowany przez firmę kurierską.
Przy dostawie zamówienia Zamawiający ma obowiązek sprawdzić w obecności dostawcy, czy przesyłka posiada uszkodzenia wynikłe z transportu, czy jest nienaruszona, zgodna z zamówieniem i potwierdzić dostawcy odbiór zamówienia.


§ 2. Koszty dostawy :

 - Przesyłka kurierska:   15zł   max.  do 30 kg                

 - Przesyłka pobraniowa 20zł  max.  do 30 kg    

 - Odbiór osobisty w sklepie KasyWagi24  0 zł

 

Reklamacje i zwroty


§ 1.
 Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827)

Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia tej umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

Zwrotu należy dokonać bezpośrednio pod adres firmy, po uprzedniej informacji drogą e-mailową.

Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru.

Wzór formularza reklamacyjnego:

FUH Grzegorz Gonet
ul. Pużaka 49
38-400 Krosno

W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania podstawą reklamacji jest przesłanie e-mail ze zdjęciem uszkodzonego towaru. 

Koszty odesłania towaru ponosi Zamawiający. Zwrot za zakupiony towar zostanie dokonany na konto Klienta w przeciągu 14 dni od dnia otrzymania zwrotu towaru.

§ 3. Przy realizacji dostawy, w razie niezgodności dostarczonego towaru ze złożonym zamówieniem, Klient powinien niezwłocznie powiadomić o tym fakcie dostawcę i odmówić przyjęcia towarów, których nie zamawiał. Nasz sklep w takim przypadku dołoży wszelkich starań, by znaleźć satysfakcjonujące rozwiązanie dla Klienta.

§ 4. przy sprzedaży sprzetu fiskalnego (tj. kasy fiskalne, drukarki fiskalne) z fiskalizacją sklep nie przyjmuje zwrotów  tylko obsługuje serwis gwarancyjny.

§ 5. W przypadku ewentualnej reklamacji należy skontaktować się ze sklepem drogą elektroniczną lub telefonicznie.

Ochrona danych osobowych


§ 1. Wszystkie dane osobowe Klientów wymagane podczas rejestracji w serwisie są gromadzone i wykorzystywane tylko i wyłącznie w celach obsługi Klientów i realizacji zamówień w sklepie internetowym.

§ 2. Rejestrując się na stronie sklepu Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych i adresowych dla potrzeb obsługi zawartej umowy sprzedaży oraz w celu realizacji zamówienia – zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz. U. Nr 133 poz.883). 

§ 3. Dane personalne Klientów nie są i nie będą udostępniane osobom trzecim, ani innym podmiotom gospodarczym.


Postanowienia końcowe


§ 1. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu Cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 roku ( Dz.U. nr 22 poz.271 z póz.zm. )