Regulamin strony www.kasywagi24.pl

Warunki ogólne

§ 1.Szczegółowe zasady korzystania ze strony www.kasywagi24.pl odbywa się według niniejszego regulaminu.


§ 2. Właścicielem strony jest firma: 

FUH Grzegorz Gonet
38-420 Czarnorzeki 57
NIP 684-121-00-35

Biuro  Firmy:

ul. Pużaka 49
38-400 Krosno

 

§ 3.Strona przedstawia towary i usługi, które są w ofercie stałej lub dostepne na zamówienie

Ceny produktów dostępnych na stronie  www.kasywagi24.pl  są cenami poglądowymi i niestanowią oferty wg Kodeksu Handlowego, przepisów prawa Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów.

§ 4. Oferty wiążące dla klientów przedstawiane są telefonicznie lub mailowo.

§ 5 Ze względów technicznych wygląd produktów na stronie internetowej może w niewielkim stopniu odbiegać od ich rzeczywistego wyglądu.

 

Ochrona danych osobowych


§ 1. Nie gromadzimy przez stronę danych kontahentówPostanowienia końcowe


§ 1. W sprawach nieregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu Cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 roku ( Dz.U. nr 22 poz.271 z póz.zm. )