Terminal za darmo 5mc - Polska Bezgotówkowa

Nowe

PayTel drugim partnerem
Programu Polska Bezgotówkowa

Terminal płatniczy - 5 miesięcy za 0 zł 

Więcej informacji w opisie lub telefonicznie.

Strona producenta

0 zł  (Brutto)

Zamówienia przyjmujemy telefonicznie oraz przez e-mail
tel: 885-106-668 e-mail: biuro@kasywagi24.pl

Program Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego „Polska Bezgotówkowa"

to wspólna inicjatywa uczestników rynku usług płatniczych w Polsce: wydawców kart, agentów rozliczeniowych oraz organizacji Visa i Mastercard przy udziale Związku Banków Polskich i wsparciu Ministerstwa Rozwoju.

Program skierowany jest do małych i średnich przedsiębiorców, którzy chcą rozpocząć przyjmowanie płatności za swoje towary i usługi za pomocą kart płatniczych.

Programem zarządza Fundacja Polska Bezgotówkowa, której fundatorem jest Związek Banków Polskich.

Warunkiem przystąpienia przedsiębiorcy do programu jest:

- Podpisanie z PayTel umowy na akceptacje kart płatniczych.
- Przez co najmniej 12 miesięcy przed podpisaniem umowy z PayTel przedsiębiorca nie oferował usług płatności instrumentami płatniczymi opartymi o kartę, w tym w środowisku fizycznym oraz w ramach płatności on-line;
- Przedsiębiorca nie prowadzi działalności w ramach sieci handlowych, usługowych lub podobnych obejmujących więcej niż 5 placówek handlowych, usługowych lub podobnych pod tym samym znakiem towarowym.
- Przedsiębiorca nie prowadzi działalności w ramach franczyzy obejmującej więcej niż 5 placówek handlowych, usługowych lub podobnych pod tym samym znakiem towarowym;
- Przedsiębiorca nie prowadzi działalności jako operator automatów vendingowych i innych terminali samoobsługowych (biletomaty, parkomaty, bankomaty, itp.) w zakresie w jakim przystępuję do Programu;


Przedsiębiorca otrzymuje dofinansowanie na poczet:

- Dzierżawy terminala przez 5 miesięcy od daty podpisania umowy z PayTel
- Opłat z tytułu prowizji od transakcji (OA) do wartości 100.000 PLN na jeden terminal
- Brak minimalnego progu obrotu


Każdy przedsiębiorca w ramach programu może zamówić nawet 3 terminale.

Po 5 miesiącach dofinansowania obowiązują warunki cenowe określone w umowie z PayTel nie krótszej niż 12 miesięcy zgodnej z aktualnym cennikiem PayTel

Napisz opinię

Napisz opinię